روانشناسی كاربردي

 

آيا وقتي كه راه مي رويم بايد به تك تك قدم هاي خود توجه داشته باشيم؟ آيا وقتي كه غذا مي خوريم بايد براي هضم آن كاري انجام دهيم ؟ آيا وقتي در خواب هستيم بايد نگران ادامه تنفس خود باشيم؟

حقيقت اين است كه ما هيچ يك از اين كارها را با ذهن هوشيار خود انجام نمي دهيم، بلكه كنترل اين افعال در ذهن ناهشيار قرار دارد. ذهن انسان را مي توان به تكه اي يخ تشبيه كرد. بخشي كه بالاي آب است همان ضمير هوشيار و بخش بزرگتر كه داخل آب پنهان است ضمير نا هوشيار ماست .

ضمير ناهوشيار مسئول بخش بزرگي از پيامدها و مسبب همه تكرار ها در زندگي انسانهاست. بسياري از ما تجربه ها يا رفتارهايي كهنه داريم كه در زندگي آنها را تكرار مي كنيم. بعضي ها دائماً نگرانند، بعضي ديگر هر چند وقت يك بار دچار بيماري مي شوند. اكنون بايد پرسيد كه آيا مي توان اين عادات را تغيير داد؟ و چه وقت اصولاً از ميان خواهند رفت؟

پاسخ اين است كه وقتي ما تغيير كنيم، زندگي ما نيز تغيير خواهد كرد. اما تغيير به آساني ميسر نمي شود ولي امكان پذير است. در هر مرحله اي كه باشيد مي توانيد به آنچه كه مي خواهيد دست پيدا كنيد و هدف ما نيز در اين بخش بيان چگونگي انجام اين عمل است. اما همين جا بايد نكته اي را براي خود روشن كنيم و آن اين است كه هر وقت تصميم به تغيير بگيريم با مقاومت روبرو مي شويم. در واقع براي اينكه روشن شود آيا ما براي تغيير يه اندازه كافي مصمم هستيم يا خير، هميشه به مبارزه فراخوانده مي شويم. مثلاً فرض كنيد كه تصميم به شروع يك رژيم غذايي گرفته ايد و اين اولين هفته آب كردن چربي هاي اضافي است. درست همان روز اول شما به شام و جشن هاي مختلف دعوت مي شويد. بنابراين مسلم بدانيد كه هر تغييري به ويژه در آغاز با مقاومت روبرو خواهد شد. بنابراين كمربندها را محكم ببنديد.

+ نوشته شده در  یکشنبه 29 دی1392ساعت 11:0 بعد از ظهر  توسط يوسف  | 

 

آيا در آداب ومعاشرت مشكل داريد؟ شايد فكر مي كنيد كه از آنها كم ارزش تر هستيد. شايد هم به اين نتيجه رسيده باشيد كه سايرين با شما خصومتي دارند و رفتارشان دوستانه نيست. آيا در مواقع عادي كه اتفاق غير منتظره اي هم نيفتاده بدون علت نگران مي شويد و هول مي كنيد؟ شايد تصور مي كنيد دنيايي كه در آن زندگي مي كنيد پر از خصومت و خطر است. شايد هم احساس بكنيد كه مستحق تنبيه هستيد. روانشناسان معتقدند كه اغلب ما خود را از آنچه هستيم كمتر مي پنداريم و خود را زود و ارزان مي فروشيم. فراموش نكنيد كه رفتار و احساس، هر دو ناشي از باور هستند. براي ريشه كن كردن باوري كه مسبب احساس و رفتار شماست از خود بپرسيد. چرا مي خواهم اين كار را انجام دهم و انجام اين كار چه فايده اي دارد؟ .

بنابراين براي ايجاد عادات مطلوب و از بين بردن عادات نامطلوب، بايد با انديشه و عادات منفي برخورد كنيم. پيش خود فكر كنيد كه مي خواهيد به كجا برسيد و دنبال چه هستيد؟ و بعد لحظه اي فكر كنيد كه خواسته شما عملي شده و به آنچه كه مي خواهيد دست يافته ايد و به همين ترتيب مي توانيد به آساني هيجانات مطلوب را در خود ايجاد كرده به طور دائم هدف مطلوب را در ذهن خود تصور و با آن زندگي كنيد. همين عاملي براي دستيابي به هدف مي شود و بار ديگر شادابي و دلگرمي و خوشبختي، خود به خود ايجاد خواهد شد.

توجه داشته باشيد مكانيزم شما همه اش بستگي به اين دارد كه چه اطلاعاتي در اختيار آن مي گذاريد و چه هدفي برايش تعيين مي كنيد. بسياري از ما ناخواسته و بي آنكه منظوري داشته باشيم با توسل به طرز تلقي منفي، شكست را در تصوير ذهني خويش تصوير مي كنيم و در نتيجه هدف هاي ناكامي را در وجود خود مي كاريم. فراموش نكنيد كه مكانيزم خودكار اطلاعات دريافتي را مورد سوال قرار نمي دهد و كاري به صحت و سقم آن ندارد. صرفاً اطلاعات را استخراج كرده نسبت به آن واكنش هاي مناسب نشان مي دهد. اگر كاري را آسان گرفتيد، آسان هم مي شود. علت انجماد شما در كارهايتان و شكست شما اين است كه كارها را بيش از اندازه بزرگ مي كنيد، بيش از اندازه جدي مي گيريد و مي ترسيد كه توان آن را نداشته باشيد. خيلي ها كه در جلسات غير رسمي سخنران هاي خوبي هستند، به محض رفتن پشت تريبون زبانشان بند مي آيد. خيلي ساده است، چرا كه مقهور اندازه هاي بزرگ شده اند. از طرفي نبايد هر اظهار نظري را قبول كنيم. مثلاً دوستي را ملاقات مي كنيد كه مي گويد مثل اين كه امروز حالت خوب نيست. همين خاطر نشان باعث مي شود كه تأثير بدي بگذارد و با خود فكر كنيم كه حتماً حالم خوب نيست. اغلب ما همه روزه  در معرض اين طرز  تلقيهاي منفي قرار مي گيريم. اگر ذهن ما آگاهانه كار كند اينگونه اظهارنظر را قبول نمي كنيم و در جواب مي گوييم كه نه اتفاقاً خيلي هم حالم خوب است.

 

+ نوشته شده در  دوشنبه 11 اردیبهشت1391ساعت 11:44 بعد از ظهر  توسط يوسف  | 

برآورد شده  كه هفتاد درصد از يادگيري هاي انسان در شش سال اول زندگي صورت مي پذيرد. همچنين توانايي جذب چيز هاي تازه به همين ترتيب و در طي همين  سالهاست. تخيل انسان نيز پر بارترين دوران خود را در اين سالهاي  نخستين طي مي كند. واقعيت انكار ناپذير آن است كه تخيل كليد تمام يادگيري ها و كليد حل تمامي مسائل است. از اينروست كه اديسون ها و انشتين هاي دنياي ما همگي داراي قوة تخيل فوق العاده اي بوده اند. به عنوان مثال انشتين با تخيل ذهني خود به ميان سيارات و بر فراز پرتوهاي ماه به نظريه هاي علمي خود در مورد زمان و فضا دست يافت. توانايي او در تخيل كودكانه به او كمك كرد تا به غولي در ميان انديشمند ان تيديل شود.

براي داشتن يك حافظه خوب يك تخيل خوب داشتن لازم است و يكي از دلايلي كه سالمندان اغلب  از ضعف حافظه  گله مي كنند نيز همين است. آنها تخيل را نابود كرده اند بطوريكه ذهن آنها قادر به خلق تصاوير و گنجاندن در حافظه خود نيستند.

هر وقت ما اطلاعاتي را در خزانه حافظه خود ثبت مي كنيم ، از قوه تخيل و قدرت عيني سازي خود براي خلق تصاوير استفاده مي كنيم و اين توان تصوير سازي است كه سهولت يا دشواري ياد آوردن  آن اطلاعات را تعيين مي كند. بعلاوه براي آسودگي و ارام بودن مي توان يك منظره تخيلي را مجسم  كنيم و اين يك توانايي ارزشمند است.

در مقابل كسي كه فاقد قوه تخيل رشد يافته است براي آسوده سازي خود با مشكلات بسياري روبرو خواهد بود. تخيل خود را مانند جسم خود پرورش دهيد. هر چه تخيل شما  رشد يافته تر  باشد، ياداوري و حل مسائل برايتان آسانتر خواهد بود.

بزرگترين فاتحان تاريخ بشر، خيالپردازاني بودند كه آرزوها و سرشت خود را براي ارئه خدمتي منحصر به فرد به بشريت در هم آميخته اند. لئوناردو داوينچي  در دوازده سالگي با خود مي گفت :” من روزي يكي لز بزرگترين هنرمندان تاريخ جهان خواهم شد و همنشين شاهزادگان خواهم بود“ . 

 در روزگاران قديم  پسرك جواني زندگي مي كرد كه نامش  ناپلئون بود. او هر روز ساعتها و ساعتها  در رؤياي خود به هدايت و رهبري  ارتش خود مي پرداخت و اروپا را فتح مي كرد. بقيه اين داستان را در تاريخ بخوانيد. بنابراين راه پيشرفت در هر زمينه همراه كردن تمرينات جسماني منظم با تمرينات ذهني منظم است.

يافته هاي علمي ، اخيراً ثابت كرده  كه وقتي ما خود را در حال انجام عملي تجسم مي كنيم درست مثل آن موقعي است كه واقعاً آن عمل را انجام مي دهيم . مغز براي ايجاد رفتارهاي نو، دست به تغييرات الكتروشيميايي در سلولهاي خود مي زند. بنابراين براي كسب بهترين نتايج نياز به تمرين ذهني و تمرين جسماني داريم. بنابراين ما مي توانيم بازي گلف ، صحبت كردن در ميان جمع ، اعتماد به نفس و مهارتهاي رانندگي و تمام فنون ديگر را با نشستن روي يك صندلي راحتي و تمرين ذهني ، آنها را  بهبود ببخشيم.

ارزش اساسي تمرين ذهني در اين است كه الگويي از عملكرد كامل و بدون نقص به سلولهاي مغز ارائه مي دهد. ما در سطح تخيل مرتكب اشتباه نمي شويم. علاوه بر آن ياد مي گيريم كه اگر مرتباً نتايج نامطلوبي را در ذهن تصوير كنيم چيزي جزء نتايج نا مطلوب نصيب ما نخواهد شد. پس اگر مي خواهيد در يك كلاس  كنفرانس دهيد يا يك تلفن مشكل بزنيد يا براي اولين بار يك قايق بادباني برانيد، قبل از هر چيز زماني را به انجام بي عيب و نقص آن عمل در ذهن خود اختصاص دهيد. موفقترين مردم دنيا همين كار را مي كنند.

+ نوشته شده در  چهارشنبه 7 دی1384ساعت 12:2 بعد از ظهر  توسط يوسف  | 

ميزان آرامش ذهن و كارايي فردي ما بر اساس ميزان توانايي ما براي زيستن در لحطه حال مشخص مي شود، صرفنظر از آنچه ديروز رخ داده است و آنچه فردا ممكن است اتفاق بيفتد. حال جايي است كه شما در آن ايستاده ايد. از اين ديدگاه كليد شادي و خرسندي متمركز ساختن ذهن بر لحظه حال است.

يكي از نكات جالب توجه در باره كودكان همين است كه آنها خود را تماماً در لحظه حال غرق مي كنند. آنها كاملاً در گير فعاليت كنوني خود مي شوند كه اين فعاليت مي تواند تماشاي يك سوسك ، نقاشي كشيدن ، ساختن يك قصر ماسه اي و يا كارتون نگاه كردن و يا هر چيز ديگر باشد. اما وقتي بزرگ مي شويم هنر فكر كردن و نگران بودن را در يك لحظه فرا مي گيريم. به مشكلات گذشته و مسائل آينده اجازه تجمع در زمان حال را مي دهيم، و بدين ترتيب حال را مي بازيم . ما همچنين باد مي گيريم كه لذت و شاديهاي خود را به تعويق بيندازيم و همواره به اميد آينده اي متفاوت بنشينيم. دانش آموز دبیرستاني با خود مي گويد كه وقتي مدرسه را تمام كنم و وارد دانشگاه شوم آنوقت ايده آل است. وارد دانشگاه مي شود و با خود مي گويد كه وقتي مدركم را بگيريم ديگر هيچ غمي نخواهم داشت. بلاخره مدركش را هم مي گيرد آنوقت است كه مي بيند تا وقتي شغل مناسب نداشته باشد نمي تواند خوشبخت باشد. كاري اختيار مي كند اما هنوز هم نمي تواند خوشبخت باشد. با گذشت سالهاي پياپي او خوشبختي، شادي و آرامش خود را مرتباً تا نامزد شدن ، تا ازدواج كردن، تا خريدن خانه و ماشين، تا بازنشستگي و... به تعويق مي اندازد و قبل از آنكه به خود اجازه شادي سعادتمندانه دهد، از دنيا مي رود. تمام لحظات او صرف نقشه كشيدن براي آينده متفاوتي مي شود كه هرگز از راه نمي رسد. آيا داستان زندگي شما هم از نوع اين داستان است كه شاد زيستن خود را به آينده اي دور دست موكول مي كنيد؟

ما بجاي آنكه از لحظات امروز زندگي خود لذت ببريم نقشه شادي را براي آينده مي كشيم. زيستن در زمان حال بدين معناست كه ما از هر كاري كه در حال انجام آن هستيم به خاطر خود آن لذت ببريم و نه اينكه صرفاً به دنبال هدف نهايي آن باشيم. زيستن در حال به معني دلپذير ساختن لحظه جاري بجاي دور انداختن آن است. اين تصميم ماست كه لحظه به لحظه زندگي را واقعاً زنده باشيم و لذت ببريم و شادمانه زندگي كنيم .

هر گاه در حال زندگي كنيم، ترس را از ذهن خود مي رانيم.اساساً ترس مقوله اي استكه مربوط به حوادثي است كه ممكن است در آينده اتفاق بيافتد. اين ترس مي توان چنان فلج كننده باشد كه انجام هر عمل سازنده اي را براي فرد ناممكن بسازد. اما شما فقط زماني در معرض ترسهاي شديد قرار مي گيريد كه بي حركت و منفعل باشيد. و درست در همان لحظه اي كه وارد عمل مي شويد و واقعاً كاري انجام مي دهيد، ترسها فروكش مي كند. زيستن در حال به معناي حركت كردن بدون ترس از عواقب است به معناي تلاش كردن به خاطر نفس مشغول بودن است.

اين نكته را به خاطر داشته باشيد كه اگر نگراني در ذهن خود داريد، مثلاً كار خود را از دست داده ايد يا همسرتان شما را ترك كرده است، اين كار ساده اي نيست كه ذهن خود را از اين نگراني خالي كنيد و به آزامش برسيد. اما ساده ترين راه بهبود وضعيت رواني شما دست به عمل بردن، مشغول بودن و مشاركت است. كاري انجام دهيد. هر فعاليتي كه باشد. ورزش كنيد، به پارك برويد يا به كار باغباني مشغول شويد. خلاصه اينكه زمان چيزي جز يك مفهوم انتزاعي در ذهن ما نيست. اين لحظه تنها زاماني است كه در اختيار داريم . از اين لحظه چيزي بسازيد، لذت ببريد و زندگي كنيد و به خاطر اتفاقات آينده نفس را در سينه حبس نكنيد.

+ نوشته شده در  چهارشنبه 11 آبان1384ساعت 8:39 قبل از ظهر  توسط يوسف  | 

ما براي  خوشبخت شدن چشم به راه آينده ايم  و در نتيجه هرگز خوشبخت نمي شويم، زندگي نمي كنيم بلكه به اميد زندگي نشسته ايم. در واقع يكي از علل خوشبخت نبودن سرمايه گذاري روي آينده است. زندگي نمي كنند، از زندگي امروز خود لذت نمي برند و پيوسته منتظرند كه در آينده اتفاقي بيفتد. وقتي ازدواج مي كنند خوشبخت خواهند شد. وقتي شغل بهتري بدست آورند به خوشبختي خواهند رسيد. وقتي پول خريد خانه را پرداختند،  وقتي  بچه هايشان را راهي  دانشگاه كردند و وقتي كاري را به اتمام رساندند و پيروز شدند آنوقت است كه به خوشبختي خواهند رسيد. اين افراد بدون استثناء مأيوس مي شوند جرا كه خوشبختي يك عادت ذهني است ، يك برداشت ذهني است. اگر آن را ياد نگيريم و همين حالا روي آن تمرين نكنيم هرگز تجربه اش را نخواهيم كرد. اگر قرار است خوشبخت شويم بايد خوشبخت باشيم.

همه روزه يادآوري خاطرات و انديشه هاي خوب و دلچسب را تمرين كنيد، چرا كه اين كار شما را در انجام كارهايتان كمك  مي كند. اگر كسي مي خواهد  حال بهتري داشته باشد بايد احساسات لطيف و خير خواهي و مثمر ثمر بودن را در انديشه خود زنده كند. بايد اين كار را مثل ورزش صبحگاهي بطور مرتب انجام داد و مرتب به زمان اين ورزش رواني بيافزائيد.

تصوير ذهني و عادتهاي انسان با هم ارتباط دارند. با تغيير يكي از آنها ديگري هم خود به خود تغيير مي كند. وقتي آگاهانه عادت بهتري در خود ايجاد مي كنيم تصوير ذهني جديدي جاي عادات قديمي را مي گيرد و انگاره جديد را پرورش مي دهد. 

جالب است بدانيد كه نود و پنج درصد رفتار، احساس و واكنش افراد عادتي است. نوازنده پيانو براي زدن مضرابها به تصميم گيري نيازي ندارد. درست به همين شكل كه هر وقت با موقعيت مشابهي روبرو شويم ، انديشه و احساس و عمل مشابهي از ما سر مي زند. اما نكته اينجاست كه عادت اصلاح شدني است و مي توانيم آنرا بطور كلي تغيير دهيم. كافي است كه تصميم آگاهانه اي بگيريم و روي آن تمرين كنيم. نوازنده پيانو مي تواند از روي اگاهي تصميم بگيرد كه مضراب متفاوتي را فشار دهد و آهنگ هاي جديدي را بوجود آورد. بنابراين شما هم مي توانيد با تكرار رفتار مطلوب آن را  در تصوير ذهني خود ثبت نماييد.

 

+ نوشته شده در  شنبه 9 مهر1384ساعت 2:38 بعد از ظهر  توسط يوسف  | 

در چهرة هر يك از ما بيش از هشتاد ماهيچه وجود دارد كه انقباض و انبساط آنها باعث تغيير قيافة ما مي شود. اگر اين عضلات را به حالتي از افسردگي و يأس عادت دهيد بي شك حالت روحي ما را تحت تأثير خود مي گذارد. پس سعي كنيد در چهرة شما نشانه هاي خشم، عصبانيت، ناكامي، انزوا ، خستگي و بدبختي را كنار بگذاريد و جاي آن را به آرامش، هيجان، شادابي، كنجكاوي، اعتماد، ملايمت و خوشبختي بدهيد. هر يك از حالات را مي توانيد در خود ايجاد كنيد. مي توانيد خود را قوي احساس كنيد. مي توانيد لبخند بزنيد و همه چيز را با يك خنده تغيير دهيد. اگر شما مرتباً بدن خود را در حالتي قرار دهيد كه گويي دچار ضعف هستيد و اگر شانه هاي خود را به حالت فرو افتاده در آوريد و اگر مانند اشخاص خسته راه برويد، خستگي را احساس خواهيد كرد. مي توانيد عكس همة اين كارها را هم انجام دهيد چرا كه انتخاب با شماست.

كارهايي هست كه از هم اكنون مي توانيد انجام دهيد تا حالت روحي و در نتيجه نوع احساس و رفتار شما تغيير كند. نفسهاي عميق بكشيد و لبخند بزنيد . اگر مي خواهيد تغييري در زندگي خود ايجاد كنيد خود را ملزم كنيد كه روزي يك دقيقه جلو آينه بنشينيد و از عمق وجود بخنديد، شايد اين كار به نظر شما مسخره و احمقانه بيايد اما بدانيد كه با اين عمل مغز خود را تحريك مي كنيد و ارتباطات عصبي خاصي در مغز به وجود مي آوريد كه منجر به لذت و شادي مي شود و در نتيجه به اين حالت عادت مي كنيد.

پس كليد موفقيت اين است كه الگوهايي از حركت به وجود آوريم كه به ما احساس اعتماد به نفس، قدرت، انعطاف پذيري و شادماني دهد. توجه داشته باشيد كه ركود و سستي چيزي به جز نداشتن تحرك نيست. آنچه باعث بروز پيري مي شود بي حركتي است و نهايت بي حركتي مرگ است.

كودكاني را ببينيد كه بعد از بارندگي در پياده رو خياباني راه مي روند. اگر در وسط پياده رو گودال كوچكي باشد كه آب در آن جمع شده باشد اين كودكان وقتي به آن گودال مي رسند به وسط آب مي پرند و آب را به اطراف مي پاشند، مي خندند و بازي مي كنند. اما در چنين وضعيتي آدم پير نه تنها گودال را دور مي زند بلكه گله و شكايت هم مي كند.

اگر مي خواهيد در يك لحظه دچار افسردگي شويد راهش آن است كه يكي از خاطرات بد زندگي خود را به ياد آوريد. هر يك از شما تجربه هاي نا خوشايندي در گذشته داشته ايد. اگر حواس خود را به يكي از اين وقايع بد زندگي متمركز كنيد و آن را در ذهن خود مجسم سازيد و در بارة آن بيانديشيد كم كم آن واقعه در ذهن شما زنده مي شود و آن را احساس مي كنيد. به همين ترتيب مي توانيد در خود احساس شادي وشعف ايجاد كنيد. لحظاتي را به خاطر آوريد كه در نهايت شور و لذت بوده اند. لحظاتي شادي بخش را در نظر مجسم سازيد و تصوير روشني با جزئيات كامل در صفحة ذهن خود تشكيل دهيد و آن احساسات را در خود زنده سازيد. مسلماً شما قادر هستيد كه در زندگي خاطرات شيرين و شادي بخش در ذهن خود تجسم كنيد.

اتومبيل ها مجهز به چراغهاي زنگ خطر هستند. به عبارت ديگر هر اتومبيل مجهز به دستگاهي است كه در مقابل چشم راننده در قسمت جلو اتومبيل نصب شده است و وظيفه دارد كه اشكالات پيش آمده در اتومبيل را به اطلاع راننه برساند. مثلاً اگر باطري اتومبيل خالي شده باشد، وقتي فشار روغن پايين بيايد، وقتي موتور بيش از اندازه داغ كند يا بنزين تمام كند نا رسايي را به راننده اطلاع مي دهد. بي توجهي به اين علائم خطر چه بسا اتومبيل را بكلي از بين ببرد اما روشن شدن چراغ خطر به معني بد بودن اتومبيل نيست. موتور هر اتومبيلي ممكن است داغ كند.

اما اگر راننده همه حواسش را متوجه چراغهاي آگاه كننده كند كار خطرناكي كرده و چه بسا كه فاجعه اي بيافريند. راننده بايد از شيشه اتومبيل مواظب جاده و جايي كه مي رود باشد. در واقع كار اصلي او همين است. هر چند وقت يك بار به آگاه كننده ها نگاه مي كند اما در تمام دقايق رانندگي چشم به آنها نمي دوزد و به عبارتي با آنها زندگي نمي كند بلكه به هدف مثبت يعني جايي كه مي رود توجه مي كند.

مشكل اينجاست كه بسياري از ما الگوهاي تضعيف كننده ومنفي را گرفته آنها را در نظر خود بزرگ‌، روشن و پر طنين جلوه مي دهيم و با كيفيتي كه اثر شديدي بر ما دارند در نظر خود مجسم مي كنيم و آنگاه از اينكه روحية خوبي نداريم تعجب مي كنيم. اگر اين وضع را ادامه دهيم مثال همان قايقي خواهيم شد به سمت آبشار در حال حركت است و آن را حتماً به خاطر داريد. اين سفر از زماني آغاز مي شود كه نتوانيد بر روحيه و رفتار خود مسلط با شيد.

نتيجه اي كه از اين مطالب مي توان گرفت اين است كه خواسته واقعي شما در زندگي چيزي جز تغيير احساسات و عواطف نيست و مي توانيد در هر لحظه از زمان آن را كنترل كنيد. بنابراين سعي كنيد كاري كه موجب شادي شما مي شود انجام دهيد. رفتن به كنسرت، رفتن به سينما، رابطة عاشقانه با همسر، صحبت هاي شيرين با همسر و فرزندان، گفتن لطيفه براي دوستان، ايجاد يك اثر تازه و هر كاري كه باعث پاك شدن خاطرات ناخوشايند از صفحة ذهن و يادآوري خاطرات شيرين شود.

+ نوشته شده در  یکشنبه 27 شهریور1384ساعت 12:48 بعد از ظهر  توسط يوسف  | 

چرا بعضي زودتر از سايرين پير مي شوند و چگونه است كه برخي بيش از ديگران عمر مي كنند و چرا بعضي در مقابل بيماريها مقاومت بيشتري مي كنند؟

مسلم است اين افراد انرژي كه بدست مي آورند غير از انرژي مواد غذايي از نوع كالري است. اينكه چرا بعضي سريعتر از سايرين از عمل جراحي بهبود مي يابند و يا چگونه است كه برخي فشارهاي طولاني را بيشتر از سايرين تحمل مي كنند. برخي از دانشمندان اين نوع انرژي را، انرژي ذهني مي نامند كه در تار و پود انسانهاي سالم به جريان مي افتد و عقيده دارند كه انسان سرشار از انرژي هاي مختلف است. نيروي انسان را نبايد با عمق آب در چاه اندازه گرفت بلكه به اندازة درياي بي انتهايي است كه از ابرهاي بهشتي نشأت مي گيرد.

آن نيرويي كه زخم را التيام مي بخشد همان نيرويي است كه ادامة فعاليت همة اندامهاي بدن انسان را ميسر مي سازد. وقتي اين نيرو در حد مطلوب باشد تمام اندامهاي بدن بهتر كار مي كند، با روحيه و پر نشاط هستيم، زخمها سريعتر التيام پيدا مي كنند ، مقاومت بدن در مقابل بيماريها بيشتر مي شود، احساس جواني و نشاط مي كنيم و شادابي در حركاتمان پيدا مي شود و در نتيجه به لحاظ زيستي جوانتر مي شويم.

مي توانيم نتيجه بگيريم كه هر درمان عمومي كه سبب التيام بيشتر زخمهاي ما شود به جوانتر شدن ما كمك مي كند. هر عامل تسكين دهندة درد و ناراحتي مثلاً به بهتر شدن ديد چشم منتهي مي شود و اين دقيقاً همان جهتي است كه حرفة پزشكي در پيش گرفته و چشم انداز اميدوار كننده اي دارد. مطمئناً جالب ترين و اميدواركننده ترين زمينة تحقيقات پزشكي پيدا كردن راهي است كه انسان بدون استفاده از دارو براي مارد خاص بر امراض غلبه كند يا بطور كلي از ابتلاي با آنها مصون بماند. تا كنون پيشرفتهاي زيادي هم بدست آمده است كه از جملة آنها كشف كورتيزون است كه بطور كلي مقاومت عمومي بدن را در مقابله با امراض افزايش مي دهند. سلول درماني يا بافت ييوند دهندة بدن R.E.S)) يكي ديگر از كشفيات دانشمندان است. آنها معتثدند كه رمز اصلي عمر طولاني تر و مقاومت در مقابل بيماريها را بايد در بافتهاي پيوند دهندة بدن كه به اختصار R.E.S ناميده مي شود جستجو نمود. R.E.S در هر بخش از بدن از پوست گرفته تا اندامها و استخوانها وجود دارد. مي توان بافتهاي پيوند دهنده را به سيماني تشبيه كرد كه سلولهاي يدن را به هم متصل مي كند. R.E.S وظايف مهم ديگري هم انجام مي دهد. مثلاً به شكل سپر محافظتي مورد استفاده قرار مي گيرد و در عين حال با مهاجمين مزاحم خارجي برخورد كرده آنها را نابود مي كند.

در حال حاضر اينطور به نظر مي رسد كه R.E.S بهترين سر چشمة جواني است كه در بدن انسان وجود دارد. اينطور پيداست كه وقتي R.E.S وظايفش را درست انجام مي دهد نيروي حيات و انرژي بيشتري تأمين مي شود. هنگام بروز غفونت در بدن يعني وقتي بدن به دفاع بيشتري نياز دارد R.E.S بسيار فعالتر مي شود.

از مدتها پيش ثابت شده كه بدن انسان در اثر تزريق پروتئين خارجي واكنش شديدي نشان مي دهد و گاه شدت اين واكنش به حدي است كه به مرگ انسان منتهي مي شود. اما به اعتقاد دانشمندان همانطور كه مايه كوبي آبله يعني ميكروبهاي ضعيف شده مقاومت بدن را در برابر ميكروب معمولي آبله بالا مي برد، پروتئين هاي خارجي R.E.S بدن را فعالتر مي كند.

وقتي انگشت خود را مي بريد دو مكانيسم جداگانه براي التيام زخم به فعاليت مي افتد. يك مكانيسم از طريق R.E.S عمل مي كند. در اثر كاركرد اين مكانيسم سلولهاي كاملاً جديدي توليد مي شوند كه ما آنرا بافت جراحت مي ناميم. اين سلولها جاي سلول قديمي و از بين رفته را پر مي كنند يعني سلولهاي جوان توليد مي شوند. مكانيسم ديگر كه آن هم از كانال R.E.S كار مي كند عامل كنترل كننده است، در واقع مكانيسم ضد رشد است و مانع توليد سلولهاي جديد مي شود. اگر اين عامل كنترل كننده وجود نمي داشت در آنصورت بافت جراحت آنقدر توليد مي شدكه چه بسا طول انگشت به اندازة ساق پاي انسان رشد مي كرد. اين دو مكانيسم در ارتباط با هم و بطور همزمان فعاليت مي كنند تا مقدار رشد مورد نياز حاصل شود. در واقع يكي حكم بازخورد منفي ديگري را دارد.

اين كنترل مادامي كه زخم در حال التيم است وجود دارد، اما پس از التيام جراحت فعاليت عوامل رشد و ضد رشد متوقف مي شود، البته با تكميل شدن و پايان يافتن فعاليت بافت جراحت ، فعاليت عامل ضد رشد متوقف مي شود به همين دليل در مرحلة پاياني التيام زخم، كمي عامل ضد رشد در محل باقي مي ماند. اخيراً اثبات شده كه سرم ضد رشد به التيام سريعتر زخم كمك مي كند. اين مطلب در آزمايشگاه بر روي موشها، آزمايش شده و اخيراً هم بر روي انسان انجام گرفته و نتايج چشمگيري را به دنبال داشته است. در اينجا يك سئوال مطرح مي شود كه چرا جراحت روي بعضي ها سريعتر از ديگران خوب مي شود، حتي با تزريق R.E.S ضد رشد باز هم اين تفاوت ديده مي شود.

آزمايشات نشان داده اندكه در شرايط فشار و احساس افسردگي، بندرت زخمي سريعتر التيام پيدا مي كند، برعكس جراحت بدتر مي شود و گاه التيام غير ممكن مي شود. بدينصورت شايد بتوان گفت كه افسردگي و فشار هاي احساسي هنگام جراحت در واقع نمك بر زخم مي پاشد. اگر آسيب جسمي بسيار خفيف باشد امكانش هست كه در اثر فشار احساسي، مكانيسم دفاعي بدن را به فعاليت بياندازد اما اگرجراحت و آسيب شديد باشد، فشار عصبي و افسردگي به وخامت ناراحتي مي افزايد. علم به اين مطلب ما را به فكر واميدارد

+ نوشته شده در  دوشنبه 21 شهریور1384ساعت 11:53 قبل از ظهر  توسط يوسف  | 

چند نمونه فراموش نشدني باعث تغيير نگرش پزشكان و روانشناسان شد. يك زنداني كه قص فرار داشت بطور مخفيانه خود را در يكي از اتاقكهاي قطار جا داده بود و بعد از حركت فهميده بود كه در يخچال قطار قرار دارد. زنداني مطمئن بود كه در طي چندين ساعتي كه در يخچال قرار دارد منجمد خواهد شد و دقيقاً اين كار هم شد. اما بعد از رسيدن به مقصد مشاهده كردند كه زنداني يخ زده در حالي كه يخچال قطار خاموش بوده است و اين نشان مي دهد كه شخص زنداني به خود تلقين كرده كه منجمد خواهد شد و اين تلقين براي او حكم يك تصوير ذهني مطابق با افكار او داشته و همين باعث شده كه سلولهاي بدن وي واقعاً سرما را حس كرده و كم كم منجمد شود.

نمونه دوم آزمايشي بود كه به پيشنهاد يكي از روانشناسان بر روي دو تن از مجرمين محكوم به اعدام انجام شد. آزمايش به اين صورت بود كه مجرم اول را با چشماني بسته در حضور مجرم دوم با بريدن شاهرگ دستش او را به مجازات رساندند. در اين هنگام نفر دوم با چشمان خود شاهد مرگ او بر اثر خونريزي شديد بود. سپس چشمان نفر دوم را نيز بستند و اين بار شاهرگ دست وي را فقط با تيغه اي خط كشيدند و در اين حين كيسه آب گرم نيز بالاي دست وي شروع به ريختن مي كرد اين در حالي بود كه دست او به هيچ وجه زخمي نشده بود. اما شاهدان يعني پزشكان و روانشناسان با كمال ناباوري ديدند كه مجرم دوم نيز پس از چند دقيقه جان خود را از دست داد چراكه او مطمئن بود كه شاهرگ دستش به مانند نفر اول بريده شده و خونريزي مي كند. ريخته شدن خون را نيز بر روي دست خود حس مي كرده است. در واقع تصوير ذهني او چنين بوده كه تا چند لحظه ديگر به مانند نفر اول هلاك مي شود و همين طور هم شد. اين نشان مي دهد كه دستگاه عصبي شما با توجه به آنچه فكر مي كنيد يا خيال مي كنيد كه حقيقت دارد واكنش نشان مي دهد. دستگاه عصبي شما تجربه خيالي را از تجربه واقعي تميز نمي دهد. در هر دو مورد با توجه به اطلاعاتي كه از ناحيه مغز در اختيار او قرار مي گيرد واكنش نشان مي دهد. اين يكي از قوانين اوليه و اصولي ذهن است. در واقع اينطوري ساخته شده ايم. وقتي اين قانون را در افراد هيپنوتيزم شده مشاهده مي كنيم شك مي كنيم كه حتما نيرويي مرموز يا فوق طبيعي در كار است. در واقع آنچه را كه مي بينيم فرايند طبيعي عمل مغز و دستگاه عصبي انسان است و نه چيز ديگر.در پديده هيپنوتيزم اگر بيمار بدرستي گفته هاي شخص هيپنوتيزم كننده معتقد باشد كارهاي حيرت آور انجام مي دهد و بيمار رفتاري متفاوت از خود نشان مي دهد زيرا طرز فكر و باورش تغيير كرده است.

هيپنوتيزم يا خواب مصنويي هميشه به نظر اسرار آميز بوده است زيرا هميشه فهم اينكه چگونه باور كردن مي تواند منجر به رفتار غير عادي انسان شود دشوار بوده است. با خواب مصنويي چنان برخورد شده كه انگار نيرو يا قدرت ناشناخته اي در كار است. اما حقيقت اين است كه وقتي شخصي را متقاعد مي كنيد كه قدرت شنوايي اش را از دست داده رفتار ناشنوايان را پيدا ميكند. وقتي او را متقاعد مي كنيد كه نسبت به درد حساسيت ندارد، مي تواند بدون بيهوشي تحت عمل جراحي قرار گيرد و در اين ميان نيروي مرموزي هم در كار نيست

+ نوشته شده در  دوشنبه 21 شهریور1384ساعت 11:51 قبل از ظهر  توسط يوسف  | 

حشرات و حيوانات تقريباً هميشه مشغول كارند، تدارك زمستان را مي بينند، آماده بهار مي شوند، خودشان را مي شويند، آشيانه را تميز مي كنند وبه بچه هايشان غذا مي دهند. آنها كاملاً زنده و متحركند وبه نظر مي رسد كه كاملاً راضي و خشنود هم باشند.

 از حيوانات نيز مي توان درس گرفت.  درس بگيريم كه براي شاد زيستن به تلاش نياز است. وقتي غفلتي مي كنيم پيشرفتي در امور حاصل نمي شود و اين چيزي است كه هر دانشجويي در مورد ذهن خود و هر ورزشكاري در مورد بدن خود مي داند.

ما نياز به تلاش داريم زيرا طبيعت انسان آنرا طلب مي كند، زيرا تلاش ، امتياز  و اشتياق انسان براي  يادگيري ، خود آزمايي، آزمايش و تجربه است. اشتباه اغلب مردم اينجاست كه  تنها براي رسيدن به اهداف نهايي كار مي كنند و از نفس كار كردن لذت نمي برند، به همين خاطر است كه وقتي به اهداف مورد نظر خود نمي رسند دچار يأس و افسردگي  مي شوند، در صورتيكه بايد هر كاري را كه انجام مي دهيم صرفاً به خاطر انجام دادن آن لذت ببريم و آن وقت است كه رسيدن به هر نتيجه اي براي ما در حكم گرفتن جايزه است.

پس بياييد  از همين لحظه تصميم بگيريم كه  به خاطر عشق به كار كردن ، كار كنيم  و اين نيز مانند شاد بودن نياز به يك تصميم قاطع دارد. چرا كه راز  شاد زيستن انجام دادن آنچه دوست مي داريم نيست بلكه دوست داشتن آن چيزي است كه انجام مي دهيم.

هيچ چيز در دنيا نمي تواند جاي پافشاري و پشتكار را بگيرد. ذوق و استعداد هم نمي تواند، نبوغ هم نمي تواند، تحصيلات هم نمي تواند كه جهان ر از تحصيل كردگان  منزوي است. تنها پا فشاري و عزم است كه حرف آخر را مي زند.

روزي پس از اجراي برنامه از يك نوازنده بزرگ ويلن ، خانمي به نوازنده گفت:” من حاضر بودم تمام زندگيم را بدهم تا بتوانم مثل شما ويلن بزنم “. نوازنده لبخندي زد و گفت :” من هم همين كار را  كردم“. راه ديگري وجود ندارد، براي بهتر شدن  هر چيز، بايد خود ما بهتر شويم. فردا بسيار شبيه امروز خواهد بود مگر آنكه تلاش  را بر آن بيافزائيم .

اكثريت كساني كه شروع به يادگيري يك الت مو سيقي مي كنند، خيلي زود از ادامه آن مأيوس مي شوند. چند نفر را مي شناسيد  كه بتوانند كمي پيانو يا گيتار بنوازند؟ مردم معمولاً مدتي تلاش مي كنند اما چون نتايج به كندي ظاهر مي شود مأيوس مي شوند. كساني كه تصميم به پس انداز مي گيرند مأيوس مي شوند اما تمام نكته اينجاست  كه اگر ما به آنچه كه انجام مي دهيم چنگ بياندازيم  در زماني بسيار كوتاه بر اكثريت مردم پيشي خواهيم گرفت.

اديسون مي گويد:” يك درصد نبوغ است، نود و نه درصد بقيه اش به تلاش و پشتكار شما بستگي دارد. من هرگز هيچ كار ارزشمندي را تصادفي انجام نداده ام و تمامي اختراعات من با كار و تلاش خستگي نا پذير بدست آمده اند“.

ميكل آنژ يكي از بزرگترين نقاشان و مجسمه سازان تمامي اعصار گفته است:” اگر مردم مي دانستند كه مهارت من از چه تلاش هاي طاقت فرسايي بدست آمده، اين مهارت ديگر هرگز آنها را به شگفتي وا نمي داشت“.

اما مواقعي هم هست كه دست از تلاش كشيدن و پا فشاري نكردن بهترين كار است. وقتي  كشتي در حال غرق شدن است ديگر وقت بيرون پريدن است و نبايد كله شقي كرد. اگر از شغل خود بيزاريد، اگر محل زندگي خود را دوست نداريد يا در جاي ديگر مو قعيت هاي بهتري براي خود مي بينيد، بهترين راه بيرون زدن است.

+ نوشته شده در  دوشنبه 7 شهریور1384ساعت 1:12 بعد از ظهر  توسط يوسف  | 

بعضي از  عيب هاي ظاهري در دست و صورت و شكل اندام باعث مي شود كه شخص خود را زشت بپندارد و در نتيجه اعتماد به نفس خود را از دست بدهد و از خود خجالت بكشد و فكر كند كه در نظر ديگران زننده است. دختري كه اندازه دهان و بيني او با ملكه زيبايي تازه بر گزيده سينما مطابقت ندارد خود را زشت مي پندارد يا اينكه جواني كه زخمي بر روي صورت دارد دائماً در فكر اين است كه ديگران متوجه زخم او نشوند.

در اين موارد جراحي پلاستيك مي تواند تا حدي معجزه گر  باشد و اختلالات رواني، ناكامي و نبود اعتماد به نفس را تا حدي رفع و درمان كند. اما اگر اينطور باشد همه اشخاصي كه قيافه هاي طبيعي و مقبول دارند بايد از هر نوع اختلال رواني مبرا باشند.  بايد شاداب، خوشحال و متكي به نفس و عاري از هر گونه اضطراب و نگراني باشد، اما خيلي خوب مي دانيم كه اينطور نيست.

تحقيقات و آمار گيري نشان داده است كه نود درصد افراد از قيافه خود راضي نبوده و هر يك به دليلي از شكل بدني خود خجالت مي كشند. اين افراد چنان واكنش نشان مي دهند كه گويي قيافه به واقع زشتي دارند  و دچار اضطراب و دلواپسي هستند. بنابراين اين افراد توانايي زندگي واقعي را در جامعه از دست مي دهند و هميشه دچار ضعف شخصيتي مي شوند.

براي اينكه در زندگي احساس حقارت و ضعف نكنيد بايد خود را قبول داشته باشيد. با انديشه هاي مثبت و نيرو بخش به خودتان دل و جرأت بدهيد. سعي كنيد خود را از ديگران برتر احساس كنيد آنگاه خواهيد ديد كه چقدر احساس نيرومندي  و اعتماد به نفس به شما دست مي دهد.

احساس حقارت را كنار بگذاريد زيرا باعث شكست و عدم موفقيت شما خواهد شد. شما همان كسي هستيد كه در ذهن، خود را تصور مي كنيد پس همواره سعي كنيد كه ارزشهايتان را  دائم به خود بگوييد و به خود بقبولانيد كه خيلي عالي هستيد و از عهدة هر كاري بر مي آييد م مي توانيد بهتر از اين باشيد. روزي چند بار با انديشه هاي مثيت به خود اعتماد به نفس بدهيد.

شما بايد محدوديتهاي ساخته  ذهن خود را از ميان برداريد. احساستان را نسبت به خود تغيير دهيد تا رمز تسلط بر اعمال خود را بيابيد. و در نتيجه دنياي خود را كشف كنيد. بدانيد كه شرط اساسي براي كسب موفقيت  خود باوري و توانايي در عمل است. پس خود را دست كم نگيريد، نقاط ضعفتان را فراموش كنيد و توانايي هاي خود را مد نظر داشته باشيد. همواره اين را به خاطر داشته باشيد كه شما بهتر از آن هستيد كه فكر مي كنيد.

بدانيد كه شما سزاوار عشق و احترام هستيد تنها به اين خاطر كه شما، شما هستيد. اغلب افراد به ندرت به زيبايي و قدرت دروني خويش توجه مي كنند. ما با تماشاي صحنه ها و فيلم هاي غم انگيز اشك مي ريزيم زيرا در عمق وجود خود عشق مي ورزيم و دوست مي داريم.  در درون همه انسانها عشقي وجود دارد كه حقيقتاً زيباست. پس ارزشهاي خود را بشناسيد و مرتب براي خود خاطر نشان كنيد كه سزاوار بهترين رفتارها هستيد.

+ نوشته شده در  شنبه 5 شهریور1384ساعت 12:6 بعد از ظهر  توسط يوسف  |